waardevol investeren
Meten is weten

Metric Mondays gebruikt objectieve meetinstrumenten om het effect van de toegepaste methodiek te meten. Hierbij werken we met onderbouwde en wetenschappelijk valide variabelen en benutten we jarenlange ervaring in het meten van gedrag en cultuur.


Het gebruik van metrics heeft een aantal voordelen:

  • Het toepassen van metrics vereist een zeer heldere formulering en procedurele opzet van de hulpvraag, methodiek en doelstelling.
  • Er kan op een objectieve manier getoetst worden of de toegepaste methodiek werkzaam is geweest.
  • Door de dataverzameling kunnen bedrijfscultuur en individuele gedragingen objectief in kaart worden gebracht welk tot verbetert inzicht kan leiden.
  • De resulterende rapportages kunnen gebruikt worden in interne bedrijfsverslaggeving en externe communicaties.


Ook niet onbelangrijk: door de objectieve metingen weet u of uw investering in Metric Mondays waardevol is geweest. Kortom, het gebruik van metrics geeft meer inzicht en zekerheid.