positieve psychologie
Positieve psychologie

In de toepassingen van de methodieken volgt Metric Mondays de visie van de Positieve Psychologie. Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie naar de sterke eigenschappen en strategieën van mensen die ervoor zorgen dat zij groeien en succesvol worden. Bij ontdekking van dergelijke eigenschappen en strategieën wordt ook onderzocht of deze aangeleerd kunnen worden ter behandeling van probleemgedrag, ter preventie, of om van goed naar beter te gaan.


Onder leiding van de grondlegger, Prof. dr. Seligman, heeft de wetenschappelijke studie naar positieve psychologie sinds 2000 een enorme groei doorgemaakt en indrukwekkende resultaten opgeleverd. Kernbegrippen binnen de positieve psychologie zijn PERMA, verbreed-en- bouw, Losado ratio, flow, veerkracht en groei mindset. Lees hier meer informatie over de wetenschappelijke studie naar positieve psychologie.Positieve psychologie aan het werk

Positieve psychologie op de werkvloer biedt een concrete visie op organisaties en zijn medewerkers. Positieve psychologie biedt een kader waarin gekeken wordt naar de kerncompetenties van een bedrijf en het creëren van omstandigheden waarbij deze kerncompetenties op de voorgrond kunnen komen. Positieve psychologie biedt een kijk op medewerkers waarbij individuele sterktes centraal staan. Deze individuele sterktes worden gebruikt in de vormgeving van hun werk en de visie die zij uitdragen. Hierdoor wordt er meer welzijn gecreëerd, welke resulteert in een toename van betrokkenheid en successen. Bovendien biedt positieve psychologie een alternatieve kijk op management. Traditioneel gezien zijn managementstrategieën gefocust op het oplossen van problemen. Managers die werken vanuit de positieve psychologie richten zich op ontwikkeling en groeipotentieel van hun medewerkers. Zij hebben het bewustzijn dat medewerkers verlangen om iets te betekenen voor het bedrijf en willen bijdragen. Kernbegrippen binnen de positieve werk psychologie zijn authentiek leiderschap, abundant organisatie en waarderend onderzoeken.


Dat Metric Mondays positieve psychologie methodieken hanteert betekent niet dat wij geen aandacht hebben voor de problemen die mensen ervaren. Ook wijzen wij de traditionele psychologie methodieken niet af: voor ons vormt de positieve psychologie een belangrijke en waardevolle aanvulling op de traditionele probleemgestuurde psychologie.