diensten

Intakegesprek


Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bespreekt u samen met Metric Mondays uw doelstelling. Aan de hand van deze doelstelling doet Metric Mondays een voorstel voor een passende methodiek.
Individueel of teamgericht


De door Metric Mondays voorgestelde methodiek kan individueel of teamgericht zijn. Een individuele aanpak geniet bijvoorbeeld de voorkeur wanneer het gaat om talentontwikkeling of wanneer het individuele problemen omvat, zoals burn-out of werkstress. Een teamgerichte aanpak is meer aangewezen wanneer de hulpvraag gericht is op de optimalisatie van bedrijfsprestaties of bedrijfscultuur.
Procedure


In het intakeverslag worden de variabelen en meetinstrumenten beschreven die Metric Mondays gebruikt om de effectiviteit van de gekozen aanpak objectief in kaart te brengen. Om de effectiviteit van de gekozen aanpak te bepalen, wordt er per project gekozen voor één methodiek. Op deze manier kan na afloop van het project eenduidig bepaald worden wat werkt, en wat niet werkt. Na afloop van het project ontvangt u een rapport met een samenvatting van het project, een statistische analyse van de effectiviteit van de gekozen methodiek, het resultaat in tabellen of grafieken, en de conclusie met betrekking tot de gevonden resultaten. Eventueel kan er advies gegeven worden tot een vervolgtraject.